Zedník - specialista pro památkovou obnovu

Modul ZEDNÍK

Zahájení teoretické výuky: listopad 2015
Zahájení praktické výuky: únor 2016
  • teorie - přednášky z oblasti památkové péče a obnovy historických staveb.
    Rozsah 30 hod.
  • praktická výuka - bude rozdělena na výuku v prostředí dílen (únor, březen 2016) a na obnovu vybraných dílčích vzorových situací na objektech, z nichž některé jsou pokračováním obnov v rámci výukových procesů z předchozího ročníku. Rozsah: 70 hod.

Zedník - specialista pro památkovou obnovu    Zedník - specialista pro památkovou obnovu    Zedník - specialista pro památkovou obnovu

Plánovaná témata a realizace v rámci kursu:

Helenín - úvodní teoretická a praktická výuka v prostředí dílen, klenby, omítky, plastické profily a římsy, povrchové úpravy. Příprava na pořízení základní dokumentace zásahu - principy, rozsah, účel. Vytvoření dokumentace obnovy v rámci výuky bude součástí výuky a podmínkou absolvování.

Brtnice - parapetní zídka před vstupem do zámku - snesení obětované vápenné omítky z předchozího ročníku, nanesení a dotažení omítek ke kamennému parapetu, podobně bude nanesena omítka a vhodným způsobem dotažena ke kamenným ostěním a ke zbytkům historických omítek, které budou v některých případech předem ošetřeny restaurátorským způsobem (restaurátor kamene či štuku). Dále má jít v interiéru o vhodným způsobem provedené lokální doplnění chybějících ploch omítek (vedení instalací) a cihelné zádlažby, předvedení vhodného zapojení plastických štukových či kamenných prvků k nově nanášeným omítkám, včetně finální povrchové úpravy vápennou líčkou

Uherčice - vstupní nádvoří, část plochy zdi pod arkádami - odstranění obětované vápenné omítky z minulého ročníku, analýza stavu zasolení (odběr vzorků pro rozbory, včetně kopané sondy u paty zdiva), nanesení nové obětované omítky, následně s časovým odstupem odběr kontrolních vzorků ze stejných míst pro revizi účinnosti. Dále má být v rámci kursu provedena obnova sloupků ohradní zdi u vstupní brány včetně rekonstrukce profilace na základě dochovaných zbytků, konzervace (očištění, injektáž, plošné zpevnění) úseku štukové profilace ostění, tvarové doplnění (ve spolupráci s modulem štukatér a příslušným restaurátorem), povrchová úprava.

Kurs bude částečně využívat kapacity lektorů a řešené situace i z oblasti výuky modulu štukatér, což umožní zájemcům získat informace i z této specializace.

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme