Truhlář - specialista pro památkovou obnovu

Modul TRUHLÁŘ

Kurz modulu truhlář specialista pro památkovou obnovu je složen z teoretické části (30 h výuky v sídle NPÚ ÚOP v Telči) a praktické části, obsahující zpracování konkrétních zadání částí či celků obnov (70 h v dílnách Střední průmyslové školy stavební Jihlava v Heleníně a na objektech zámků v Brtnici, Červené Řečici a Uherčicích). Účastník kurzu se v teoretické části seznámí se základními cíli, principy, prostředky a účelem kvalifikovaných obnov předmětů kulturního dědictví u tesařských činností. Bude obeznámen s historií řemesla včetně historických materiálů, technologií i nástrojů. Na příkladech z praxe bude mít účastník kurzu v rámci zadání možnost analyzovat autentické situace a přímo participovat na obnově v rámci zadání jednotlivých situací. V rámci kurzu budou prezentována následující témata (jsou stanovena rámcově a jejich změna či úprava je vyhrazena):

  • dokumentace - principy, účel.
  • vytvoření základní dokumentace nálezové situace a průběhu obnovy, interpretace podkladů - plány, restaurátorské průzkumy a záměry
  • rozpoznání památkových hodnot běžných a často se vyskytujících truhlářských prvků staveb
  • nejčastější poruchy truhlářských konstrukcí, jejich příčiny a možná řešení v souladu s principy památkové péče
  • příklady nevhodných řešení se zdůvodněním nevhodnosti
  • v minulosti používané technologie a materiály pro truhlářskou výrobu a jejich současné alternativy
  • příprava dřeva před vlastním zpracováním (těžba, sušení, ochrana proti škůdcům, ...)
  • konstrukční spoje
  • povrchové úpravy truhlářských výrobků
  • repase vs. výměna

Cílem kurzu je poučit účastníky o způsobu obnovy stavebních prvků při obnově předmětů kulturního dědictví, v souladu s aktuálními trendy památkové péče.

Termíny konání praktických kurzů budou vyhlášeny v rámci úvodní teoretické části. Předpokladem je několikadenní soustředění v jarních měsících roku 2016.

Konkrétní situace řešené v rámci praktické části kurzu budou upřesněny na základě návrhu odborného lektora modulu.

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme