Tesař - specialista pro památkovou obnovu

Modul TESAŘ

Kurz modulu tesař specialista pro památkovou obnovu je složen z teoretické části (30 h výuky v sídle NPÚ ÚOP v Telči) a praktické části, obsahující zpracování konkrétních zadání částí či celků obnov (70 h v dílnách Střední průmyslové školy stavební Jihlava v Heleníně a na objektech zámků v Brtnici, Červené Řečici a Uherčicích). Účastník kurzu se v teoretické části seznámí se základními cíli, principy, prostředky a účelem kvalifikovaných obnov předmětů kulturního dědictví u tesařských činností. Bude obeznámen s historií řemesla včetně historických materiálů, technologií i nástrojů. Na příkladech z praxe bude mít účastník kurzu v rámci zadání možnost analyzovat autentické situace a přímo participovat na obnově v rámci zadání jednotlivých situací. V rámci kurzu budou prezentována následující témata (jsou stanovena rámcově a jejich změna či úprava je vyhrazena):

Tesař - specialista pro památkovou obnovu
  • dokumentace - principy, účel
  • vytvoření základní dokumentace nálezové situace a průběhu obnovy, interpretace podkladů - plány, restaurátorské průzkumy a záměry
  • rozpoznání památkových hodnot běžných a často se vyskytujících tesařských prvků staveb
  • nejčastější poruchy tesařských konstrukcí, jejich příčiny a možná řešení v souladu s principy památkové péče
  • příklady nevhodných řešení se zdůvodněním nevhodnosti
  • výroba nosné konstrukce budov (roubené, hrázděné atd.), bednění, střechy (krokve, vaznice, vazníky atd.), dřevěné schodiště, tesařské zárubně a další hrubé stavební práce
  • montáž podlahových a stropních nosníků, tj. vodorovných trámů napojených na nosnou konstrukci pod podlahou, respektive stropem, jež dávají podlaze či stropu nosnost a umožňují jejich montáž

Cílem kurzu je poučit účastníky o způsobu obnovy stavebních prvků při obnově předmětů kulturního dědictví, v souladu s aktuálními trendy památkové péče.

Termíny konání praktických kurzů budou vyhlášeny v rámci úvodní teoretické části. Předpokladem je několikadenní soustředění v jarních měsících roku 2016.

Konkrétní situace řešené v rámci praktické části kurzu budou upřesněny na základě návrhu odborného lektora modulu.

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme