Štukatér - specialista pro památkovou obnovu

Modul ŠTUKATÉR

Zahájení teoretické výuky: listopad 2015
Zahájení praktické výuky: únor 2016
  • teorie - přednášky z oblasti památkové péče a obnovy historických staveb.
    Rozsah 30 hod.
  • praktická výuka - bude rozdělena na výuku v prostředí dílen (únor, březen 2016) a na obnovu vybraných dílčích vzorových situací na objektech, z nichž některé jsou pokračováním obnov v rámci výukových procesů z předchozího ročníku. Rozsah: 70 hod.

Štukatér - specialista pro památkovou obnovu    Štukatér - specialista pro památkovou obnovu    Štukatér - specialista pro památkovou obnovu    Štukatér - specialista pro památkovou obnovu
Štukatér - specialista pro památkovou obnovu    Štukatér - specialista pro památkovou obnovu    Štukatér - specialista pro památkovou obnovu    Štukatér - specialista pro památkovou obnovu
Štukatér - specialista pro památkovou obnovu    Štukatér - specialista pro památkovou obnovu

Plánovaná témata a realizace v rámci kursu:

Helenín - úvodní teoretická a praktická výuka v prostředí dílen: fasády - omítky, plastické profily a římsy, povrchové úpravy. Příprava na pořízení základní dokumentace zásahu - principy, rozsah, účel. Vytvoření dokumentace obnovy v rámci výuky bude součástí výuky a podmínkou absolvování.

Uherčice, Brtnice - vytvoření dílčího úseku vzorové obnovy historického štukového profilu například u ostění, zahrnující stabilizaci originální hmoty a vytvoření nového, doplňujícího a scelujícího profilu tak, aby bylo možno uchovat tvarové informace před definitivní ztrátou a zánikem historické substance, jako vzor pro obnovu dalšího úseku v budoucnu. Příprava obnovy části plochy omítkových vrstev: identifikace a snesení nevhodných vysprávek včetně vyčištění spár ve smíšeném, převážně kamenném zdivu, s předpokládaným extrémně vysokým obsahem vodorozpustných solí. Nanesení obětované omítky, odběr vzorků před a po aplikaci (s časovým odstupem), pro analýzu zasolení a působení obětované omítky.

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme