Přihlášení k účasti v kurzu

Zájemci se přihlašují prostřednictvím přihlášky ve formátu pdf. Přihlášku je třeba stáhnout, vyplnit a odeslat v příloze na e-mailovou adresu koordinátora projektu:
samojska.katerina@npu.cz

Každý zájemce volí pouze jeden modul/kurz. Pro účast v kurzu je rozhodující kromě přijetí přihlášky uhrazení kurzu (připsání platby na účet NPÚ, přijetí platby v hotovosti).

Uhrazení kurzovného

Kurzovné lze uhradit buď převodem na bankovní účet NPÚ nebo v hotovosti v pokladně na oddělení ekonomiky a provozu NPÚ ÚOP v Telči (Hradecká 6, Telč) po dohodě s paní Jaroslavou Zamazalovou tel. 777 454 513.

Zahájení výuky

První blok výuky, obsahující teoretický úvod ke všem modulům vzdělávacího programu, bude zahájen v polovině listopadu 2016 v sídle NPÚ územního odborného pracoviště v Telči, Hradecká 6, Telč (tzv. Lannerův dům).


Přihlášku si můžete stáhnout ZDE
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme