Pokrývač - natěrač specialista pro památkovou obnovu

Modul POKRÝVAČ a KLEMPÍŘ

Kurz modulu pokrývač a klempíř - specialista pro památkovou obnovu je složen z teoretické části (30 h výuky v sídle NPÚ ÚOP v Telči) a praktické části, obsahující zpracování konkrétních zadání částí či celků obnov (70 h v dílnách Střední průmyslové školy stavební Jihlava v Heleníně a na objektech zámků v Brtnici a Červené Řečici). Účastník kurzu se v teoretické části seznámí se základními cíli, principy, prostředky a účelem kvalifikovaných obnov předmětů kulturního dědictví u pokrývačských a klempířských činností. Bude obeznámen s historií řemesla včetně historických materiálů, technologií i nástrojů. Na příkladech z praxe bude mít účastník kurzu v rámci zadání možnost analyzovat autentické situace a přímo participovat na obnově v rámci zadání jednotlivých situací. V rámci kurzu budou prezentována následující témata (jsou stanovena rámcově a jejich změna či úprava je vyhrazena):

Pokrývač - natěrač specialista pro památkovou obnovu    Pokrývač - natěrač specialista pro památkovou obnovu    Pokrývač - natěrač specialista pro památkovou obnovu
  • dokumentace - principy, účel
  • vytvoření základní dokumentace nálezové situace a průběhu obnovy, interpretace podkladů - plány, restaurátorské průzkumy a záměry
  • historická střešní krytina, její uplatnění a možná náhrada soudobými materiály
  • problematické detaily pokládky střešních krytin a klempířských prvků – úžlabí, nároží, komíny, vikýře, podmazávka, přeložení staré krytiny, ...
  • rozpoznání památkových hodnot běžných a často se vyskytujících prvků střech historických staveb
  • fenomén střešní krajiny – střechy historických měst a obcí
  • nejčastější poruchy střech, jejich příčiny a možná řešení v souladu s principy památkové péče
  • příklady nevhodných řešení se zdůvodněním nevhodnosti

Cílem kurzu je poučit účastníky o způsobu obnovy stavebních prvků při obnově předmětů kulturního dědictví, v souladu s aktuálními trendy památkové péče.

Termíny konání praktických kurzů budou vyhlášeny v rámci úvodní teoretické části. Předpokladem je několikadenní soustředění v jarních měsících roku 2016.

Konkrétní situace řešené v rámci praktické části kurzu budou upřesněny na základě návrhu odborného lektora modulu.

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme