Kurzovné - platební podmínky


Bankovní účet

ČNB, číslo účtu: 720008-60039011/0710
Specifický symbol: 7210100

Variabilní symbol

Variabilním symbolem je číslo Vašeho mobilního telefonu bez mezinárodního předčíslí – tedy devět čísel, která běžně používáte. Toto číslo nezapomeňte vyplnit v přihlášce (kolonka „Telefon“).

Cena kurzu 4.500,- Kč + DPH 21%

Zvýhodnění:

 • pro pracovníky státní památkové péče
 • pro pracovníky diecézí
 • Cena kurzu 2.000,- Kč + DPH 21%
  Pro zaměstnance NPÚ, kterým kurz platí zaměstnavatel (NPÚ), není kurzovné navýšeno o DPH (jde o platbu v rámci organizace).

  Storno poplatky

  Pokud se kurs rozhodnete neabsolvovat (Vaše odřeknutí účasti nám zašlete písemnou formou – stačí na uvedenou e-mailovou adresu) a přitom jste již uhradili kursovné, vyhrazujeme si nárok na storno poplatek.

  Od 1. října dále je storno poplatek 100% (kursovné propadá).

  Výjimky jsou uznány na základě lékařské zprávy.
  V případě zrušení Vaší účasti budeme akceptovat Vámi nahlášeného náhradníka – storno poplatek pak nebude aplikován. V tomto případě prosíme o nahlášení změny jména a od náhradníka zaslání přihlášky na naši e-mailovou adresu.


spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme