O projektu - základní informace

Charakteristika vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb

Vzdělávací program poskytuje další vzdělání a rozvoj kvalifikace pracovníkům zabývajících se obnovou kulturních památek (př. dalších objektů a předmětů kulturního dědictví). Cílem programu je zvýšit vzdělanost a konkurenceschopnost v oblastech, které ještě nejsou svým charakterem restaurováním, přesahují však rozsah běžným způsobem kvalifikované profese řemeslníka.

Vzdělávací program seznamuje účastníky s aktuálními postupy v rámci obnovy kulturního dědictví vzhledem k současným trendům a požadavkům památkové péče. Program je koncipován do devíti oborových modulů. Celkový rozsah výuky je v každém modulu 100 hod., přičemž výuka je rozdělena mezi teoretickou a praktickou část. Poměr teorie a praxe je v 1. modulu „Památková péče a příprava realizace památkové obnovy“ 60 hod. teorie / 40 hod. praxe. U řemeslných modulů č. 2-9 (tedy u všech dalších) je poměr teorie a praxe 30 hod. teorie / 70 hod. praxe.

Výuka teoretické části bude probíhat v Telči v sídle NPÚ ÚOP na Hradecké ulici č. 6, praktická pak na objektech památkového fondu převážně v rámci Kraje Vysočina. Podrobnější informace k jednotlivým modulům jsou uvedeny pod záložkami v levé liště.

Výukové metody jsou doplněny e-learningem: on-line zkušebním testem, instruktážními videosekvencemi a dvěma studijními oporami ve formě tištěných publikací. Úspěšní absolventi získají osvědčení NPÚ o absolvování vzdělávacího programu.

Dle zaměření jsou kursy určeny

Modul č. 1 „Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy“ pro vlastníky a správce památek, odborné kapacity ze strany zhotovitelů obnov památkově chráněných a historických objektů (stavbyvedoucí, přípraváři zakázek), včetně zástupců církví a neziskových organizací a odborné pracovníky výkonné i odborné složky státní památkové péče.

Moduly č. 2 - 9 dle jednotlivých oborů pro zedníky, štukatéry, kameníky, malíře-natěrače, truhláře, tesaře, kováře, pokrývače a klempíře, kteří mají zájem rozvíjet svoji kvalifikaci směrem k památkové obnově.

Harmonogram

Předpokládaný termín zahájení - polovina listopadu 2015
Předpokládaný termín ukončení - listopad 2016
Harmonogram přednášek a jednotlivých dílen bude upřesněn. Sledujte naše webové stránky.

spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme