Malíř - natěrač specialista pro památkovou obnovu

Modul MALÍŘ - NATĚRAČ

Zahájení teoretické výuky: listopad 2015
Zahájení praktické výuky: únor 2016
  • teorie - přednášky z oblasti památkové péče a obnovy historických staveb.
    Rozsah 30 hod.
  • praktická výuka - bude rozdělena na výuku v prostředí dílen (únor, březen 2016) a na obnovu vybraných dílčích vzorových situací na objektech, z nichž některé jsou pokračováním obnov v rámci výukových procesů z předchozího ročníku. Rozsah: 70 hod.

Malíř - natěrač specialista pro památkovou obnovu    Malíř - natěrač specialista pro památkovou obnovu    Malíř - natěrač specialista pro památkovou obnovu

Plánované realizace v rámci kursu:

Diagnostika stavu předmětů včetně zjištění skladby povrchových úprav formou sondáže - umístění sond, jejich zapravení, odstranění nevhodných vrstev povrchových úprav s respektem k historické vrstvě (šetrné snímání s ohledem na starší vrstvu, která má být obnovena, případně řemeslníkem specialistou připravena pro restaurátorskou obnovu), složení a vlastnosti povrchových úprav - vápno, hlinka, disperze…, a z toho vyplývající možnosti užití v památkové péči. Pigmenty a jejich užití. Zlacení a stříbření, iluzivní mramorování, štukolustro - charakteristika, praktické ukázky. Koordinace s ostatními činnostmi charakteru odborně řemeslného i restaurování.

Helenín - úvodní teoretická a praktická výuka v prostředí dílen: materiály, speciální techniky, povrchové úpravy a možnosti jejich obnovy, a další (viz výše). Příprava na pořízení základní dokumentace zásahu - principy, rozsah, účel. Vytvoření dokumentace obnovy v rámci výuky bude součástí výuky a podmínkou absolvování.

Police (zámek) - snímání druhotných vrstev hlinkových nátěrů a příprava historické vrstvy, nesoucí výtvarnou výzdobu, pro činnost restaurátora nástěnných maleb

Telč (Lannerův dům) - praktické ukázky vytvoření iluzivní mramoráže, zlacení metalem či plátkovým zlatem, včetně přípravy povrchu (litina, dřevo, další materiály).

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme