Kovář - specialista pro památkovou obnovu

Modul KOVÁŘ

Kurz modulu kovář pro památkovou obnovu bude složen z teoretické části (30 h výuky v sídle NPÚ ÚOP v Telči) a praktické části, obsahující zpracování konkrétních zadání částí či celků obnov a specializované přednášky a prezentace (70 h na zámcích v Brtnici a Červené Řečici a dílnách mistrů řemesla). Účastník kurzu se v teoretické části seznámí se základními cíli, principy, prostředky a účelem kvalifikovaných obnov předmětů kulturního dědictví z hlediska památkové péče. Bude obeznámen s problematikou historického zpracování kovů a v minulosti používaných materiálů. Na příkladech z praxe bude mít účastník kurzu v rámci zadání možnost analyzovat autentické situace a přímo participovat na obnově v rámci zadání jednotlivých situací. Část praktické výuky bude obsahovat i návštěvu dílen a ateliérů mistrů řemesla, kde bude možné se seznámit s rozpracovanými realizacemi. Cílem kurzu je tedy poučit účastníky o způsobu obnovy ponejvíce zastoupených kovářských a zámečnických prvků při obnově předmětů kulturního dědictví, v souladu s aktuálními trendy památkové péče.

Výběr situací a přednášek bude konzultován s odbornými lektory kurzu.


Kovář - specialista pro památkovou obnovu

Termíny konání praktických kurzů budou vyhlášeny v rámci úvodní teoretické části. Předpokládáme několikadenní setkání na jaře 2016.


Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme