Kontakty

Adresa realizátora vzdělávacího programu:

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6, 588 56 Telč

Tel.: +420 567 213 116
Fax: +420 567 243 655
Email: sekretariat.telc@npu.cz
Datová schránka: 2cy8h6t
IČO: 75032333

Adresa statutárního zástupce:

Národní památkový ústav se sídlem v Praze 1,
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana


Statutární zástupce: Ing. arch. Naděžda Goryczková

Kontakty na realizační tým projektu:

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
koordinátorka projektu
e-mail: samojska.katerina@npu.cz
mobil: 778 716 567

PhDr. Martina Indrová
hlavní odborný garant projektu a garant teoretické části výuky
e-mail: indrova.martina@npu.cz
mobil: 725 590 598

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
garant teoretické části výuky
e-mail: samojska.katerina@npu.cz
mobil: 778 716 567

MgA. Rezková Přibylová Naděžda
odborný garant řemeslných modulů
e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz
mobil: 775 873 239

Mgr. et. Mgr. Jana Musilová
odborný garant řemeslných modulů
e-mail: musilova.jana@npu.cz
mobil: 778 523 980

spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme