Kameník - specialista pro památkovou obnovu

Modul KAMENÍK

Zahájení teoretické výuky: listopad 2015
Zahájení praktické výuky: únor 2016
  • teorie - přednášky z oblasti památkové péče a obnovy historických staveb.
    Rozsah 30 hod.
  • praktická výuka - bude rozdělena na výuku v prostředí dílen (únor, březen 2016) a na obnovu vybraných dílčích vzorových situací na objektech, z nichž některé jsou pokračováním obnov v rámci výukových procesů z předchozího ročníku. Rozsah: 70 hod.

Kameník - specialista pro památkovou obnovu    Kameník - specialista pro památkovou obnovu    Kameník - specialista pro památkovou obnovu    Kameník - specialista pro památkovou obnovu    Kameník - specialista pro památkovou obnovu

Plánovaná témata a realizace v rámci kursu:

Diagnostika stavu předmětů obnovy, posouzení nutnosti náhrad, rozpoznání hodnotných prvků včetně skladby povrchových úprav, odstranění nevhodných vysprávek s respektem k historické substanci, tvarové doplnění, barevná retuš - vhodnost použití a limity, obnova spárování, funkce obětované omítky, lokální doplnění tmely obdobného složení jako originální hmota, napojení omítek na kamenné prvky, koordinace s ostatními činnostmi charakteru odborně řemeslného i restaurování.

Plánované realizace v rámci kursu:

Helenín nebo Lipnice n. Sázavou - úvodní teoretická a praktická výuka v prostředí dílen či učiliště: čištění kamene, šetrné odstraňování cementových přetěrů, tmelení včetně přípravy tmelů obdobného charakteru jako doplňovaný originál, konsolidace a způsoby penetrace, vyjmutí korodujících prvků, a další. Příprava na pořízení základní dokumentace zásahu - principy, rozsah, účel. Vytvoření základní dokumentace obnovy v rámci výuky bude součástí výuky a podmínkou absolvování.

Brtnice - kamenná ostění a další architektonické prvky z kamene - kompletní obnova včetně finální povrchové úpravy vápennou líčkou (čištění, odstranění vysprávek a korodujících prvků, doplnění tmelem obdobného charakteru jako použitá žula, lokální konsolidace)

Uherčice - význam odsolování u omítek a kamene - nanesení obětované omítky, následně s časovým odstupem odběr kontrolních vzorků ze stejných míst pro revizi účinnosti

Přihláška
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme