Aktuálně


Obnova řemesel – ročník 2016/2017
Vloženo: 1.9.2016

Řemeslo o dost lépe! Národní památkový ústav v Telči otevírá další ročník řemeslných kursů zaměřených na obnovu památkových objektů. Kurzy jsou určeny pro řemeslníky, pracovníky památkové péče a nově i vlastníky historických objektů a zájemce z řad veřejnosti. Získáte certifikát o absolvování kurzu. Vyučované metody a postupy jsou garantovány Národním památkovým ústavem. Do kurzů se můžete hlásit již nyní! Teoretická výuka bude zahájena v listopadu 2016, praktická část kurzů proběhne na jaře 2017. S dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Mgr. Kateřinu Samojskou, Ph.D. (samojska.katerina@npu.cz, tel. 778 716 567)
Letáček | LetákZahájení výuky v listopadu 2016
Vloženo: 1.9.2016

Zahájení výuky připravujeme na listopad 2016, kdy po teoretické části budou kurzy pokračovat praktickou výukou na jaře 2017. Další podrobnosti o průběhu, obsahu a termínech kursu budou zveřejňovány na těchto stránkách, příjem přihlášek probíhá od srpna 2016.Slavnostní předávání osvědčení o absolvování kurzu 2015/2016
Vloženo: 1.9.2016

Pro účastníky kurzu zahájeného v listopadu 2015 se slavností předání osvědčení uskuteční dne 20. října od 13.00 v zahradách pod Pražským hradem, za přítomnosti generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové.Pokyny pro účastníky 1. modulu Památková péče, příprava a realizace památkové obnovy
Vloženo: 2.6.2015

Účastníci 1. modulu mohou volit mezi nabízenými termíny praktických částí modulu č. 2-9 tak, aby celkový součet hodin jejich účasti na praktických seminářích tvořil 40 h. Každý účastník si vytvoří vlastní rozvrh, který sdělí e-mailem nejméně 10 dnů před konáním akce.Požadavky pro účastníky všech modulů kursu
Vloženo: 2.6.2015

K absolvování praktických kursů je zapotřebí, aby byl každý účastník vybaven: vlastním pracovním nářadím a nástroji, vlastním pracovním oděvem a vhodnou pracovní obuví, vlastními osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) odpovídajícími charakteru pracovní činnosti (kvalitní pracovní obuv vhodná na stavby, ochranná přilba, další OOPP dle charakteru pracovních činností - ochranné brýle, ochranné rukavice, respirátor apod.). Případný požadavek na zajištění ubytování zašlete nejméně 30 dní před konáním akce.Podmínky úspěšného absolvování
Vloženo: 2.6.2015

Nejméně 80% účast na vzdělávání + úspěšné vyplnění závěrečného testu, který ověří znalosti získané v průběhu vzdělávání. Absolvent obdrží potvrzení o absolvování kursu.Podmínky účasti
Vloženo: 2.6.2015

Střední stupeň vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru (výuční list nebo maturita), případně vyšší; čas přihlášení, respekt. připsání kursovného na účet. Přihlášky jsou přijímány on-line od zveřejnění výzvy na webových stránkách projektu do naplnění kapacity kursu; po vyčerpání kapacity bude příjem přihlášek zastaven. V případe převisu poptávky bude přednost dávána uchazečům s trvalým bydlištěm či výkonem práce na území Kraje Vysočina a dále uchazečům, kteří v oblasti obnov historických objektů působí profesionálně (včetně vlastníků památek).spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme