Úvod

Úvod

Obnova památek a dalších předmětů kulturního dědictví zahrnuje široké spektrum činností, které vyžadují znalosti a dovednosti, mnohdy přesahující rámec jednotlivých profesí. Obnova vyžaduje mnohdy speciální přístup, mezioborové znalosti a mimo jiné schopnost rozpoznat a ochránit historickou substanci, jejíž ztráta je vždy definitivní. Činnosti, které vedou k obnově, řádné a správné z hlediska zachování kulturních hodnot, jsou jednak charakteru běžných řemeslných prací, jednak restaurováním. Mezi těmito kategoriemi však také existuje široká oblast specializovaného řemesla, které v oblasti obnovy památek a předmětů kulturního dědictví používá postupy, jinak běžné při restaurování - diagnostiku, dokumentaci, omezení náhrad (výměn) na nezbytné minimum s podmínkou reversibility zásahu a další.

Úvod    Úvod    Úvod    Úvod

Účastníci procesu obnovy musí mít širokou škálu odborných znalostí, aby mohli řešit situace v rámci tohoto procesu a zvolit vhodný postup.
Cílem vzdělávání v rámci projektu je proto získání a rozšíření specifických znalostí, dovedností a zkušeností v rámci specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb a jejich částí. Jeho účastníkům by měl přinést také porozumění základním principům památkové péče jako východisko pro spolupráci s dalšími účastníky procesu obnovy.


.
spolupracující subjekty


Hospodářká komora
Jihlava


Děkujeme sponzorům
Dále děkujeme